دوره جامع تربیت فرزندان برای والدین

وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
350000 IRR
شروع کنید

محتوای دوره

جلسۀ اول: اصول اولیه‌ی تربیت اقتصادی فرزندان
جلسۀ دوم: نیاز و خواسته، خرید آگاهانه
جلسۀ سوم: انتخاب و تصمیم‌گیری
جلسۀ چهارم: پول تو جیبی، قرض و بدهی
جلسۀ پنجم: صبر، پس انداز و بودجه‌بندی
جلسۀ ششم: عدالت و انصاف
جلسۀ هفتم: کسب و کار و درآمد فرزند