دسته بندی بر اساس رده سنی

بزرگسال

۳۵ سال به بالا

 

جوان

۱۹-۳۵ سال

نوجوان

۱۳-۱۸ سال

کودک

۶-۱۲ سال[