سیزدهمین دورۀ کلاس‌های آموزشی سواد مالی و اقتصادی - موسسه مفتاح

کلاس‌های سیزدهمین دورۀ آموزشی سواد مالی و اقتصادی

زمان و مکان برگزاری و تعداد جلسات

زمان شروع کلاس‌ها: 18 تیرماه 1402

تعداد جلسات: 8 جلسه

📌 6 تا 8 سال

🕰️ حضوری دختران: دوشنبه و چهارشنبه ساعت ۱۶-۱۷
🕰️ حضوری پسران: دوشنبه و چهارشنبه ساعت ۱۷-۱۸
🕰️ مجازی: یکشنبه و سه‌شنبه ها ساعت ۱۶-۱۷

📌 9 تا 12 سال

🕰️ حضوری دختران: دوشنبه و چهارشنبه ساعت ۱۶-۱۷
🕰️ حضوری پسران: دوشنبه و چهارشنبه ساعت ۱۷-۱۸
🕰️ مجازی: یکشنبه و سه‌شنبه ها ساعت ۱۶-۱۷

📌 13 تا 15 سال

🕰️ حضوری دختران: دوشنبه و چهارشنبه ساعت ۱۶-۱۷
🕰️ حضوری پسران: دوشنبه و چهارشنبه ساعت ۱۷-۱۸
🕰️ مجازی:یکشنبه و سه‌شنبه ها ساعت ۱۷-۱۸

📌 16 تا 18 سال

🕰️ حضوری دختران: دوشنبه و چهارشنبه ساعت ۱۶-۱۷
🕰️ حضوری پسران: دوشنبه و چهارشنبه ساعت ۱۷-۱۸
🕰️ مجازی:یکشنبه و سه‌شنبه ها ساعت ۱۷-۱۸

📌 والدین

🕰️ حضوری: دوشنبه و چهارشنبه ساعت ۱۷-۱۸
🕰️ مجازی: یکشنبه و سه‌شنبه ها ساعت ۱۸-۱۹

مکان برگزاری کلاس‌های حضوری: خانه جوانان استان اصفهان، خیابان بزرگمهر، کوچه شماره ۱۶ (کوچه مسجد الکریم)، جنب استخر باران

سرفصل‌ها

📌 6 تا 8 سال

✔️ نیاز و خواسته
✔️ انتخاب و تصمیم گیری
✔️ خرید آگاهانه
✔️ کار و مسئولیت‌پذیری
✔️ پول و پس انداز
✔️ تولید و مبادله
✔️ عدالت و انصاف
✔️ صبوری و سرمایه گذاری

📌 9 تا 12 سال

✔️ نیاز و خواسته/انتخاب
✔️ خرید آگاهانه
✔️ مصرف و قناعت/کار و تلاش
✔️ پس انداز و امور مالی
✔️ تولید و مبادله
✔️ مبادلات جهانی/استقلال و خودکفایی
✔️ دولت و مالیات
✔️ سرمایه گذاری

📌 13 تا 15 سال

✔️ کمیابی/انتخاب و تصمیم گیری
✔️ خرید آگاهانه
✔️ هدفگذاری
✔️ مهارت افزایی و کسب درآمد
✔️ مدیریت دخل و خرج
✔️ سرمایه گذاری و پس انداز
✔️ دولت و مالیات
✔️ استقلال و خودکفایی و تحریم و میهن دوستی

📌 16 تا 18 سال

✔️ اقتصاد و سواد مالی
✔️ هدفگذاری و برنامه ریزی
✔️ تیپ شخصیتی و مشاغل
✔️ کارمندی یا کارآفرینی
✔️ اخلاق کسب و کار
✔️ بازاریابی و تبلیغات
✔️ اعتبار و بدهی
✔️ خرج و پس انداز و سرمایه گذاری

📌 والدین

✔️ تعریف و ضرورت تربیت اقتصادی
✔️ بیان نیاز و خواسته و خرید آگاهانه
✔️ پول تو جیبی
✔️ صبر، پس انداز و سرمایه گذاری
✔️ برنامه ریزی و بودجه بندی
✔️ قرض و بدهی
✔️ عدالت و انصاف
✔️ کسب و کار و درآمد فرزند

مربیان

سبد خرید
ورود