درج شکایات در سایت

فروشگاه اینترنتی مفتاح جهت جلب رضایت همراهان گرانقدر اقدام به راه اندازی فرم ثبت شکایات کرده و طی اندک زمان ممکن پاسخگوی شکایات شما خواهد بود ، از این روی خواهشمند بیان دقیق و کامل جزئیات شکایات از طرف شما کاربر محترم هستیم .